Sunday, 18 August 2013

Business Pitching Schedule

26 Aug 2013:
Group 2 - Jing Han, Ian, Cheng Feng, Wei Feng
Group 3 - Marco, Jeremiah, Erika, Boon Kiat
Group 4 - Jericho, Danish K, Jun You, Lorraine

2 Sep 2013:
Group 1 - Bruce, Timothy, Alyssa, Chin Yong
Group 5 - Danish M, Jun Peng, Hannah, Zhi En
Group 6 - Huda, Zahid, Gabriel, Jun Yang

No comments:

Post a Comment